• De Rijke Veiligheid
  • De Rijke Veiligheid
  • De Rijke Veiligheid

Blusmiddelen

Cursus Kleine Blusmiddelen

De Rijke Veiligheid leert de cursisten om handelend op te kunnen treden bij een beginnende brand.

Inhoud cursus

  • De branddriehoek
  • Alarmeren van hulpdiensten
  • Brandklassen
  • Blusmiddelen en blustoestellen
  • Slanghaspels
  • Blusdekens
  • Gevaren bij een bluspoging
  • Gebruik van het juiste blusmiddel

De cursus kleine blusmiddelen duurt 1 dagdeel.