• De Rijke Veiligheid
  • De Rijke Veiligheid
  • De Rijke Veiligheid

BHV

BHV cursus

Als werkgever is het belangrijk om aandacht te schenken aan de veiligheid binnen uw bedrijf. En bent u het in de meeste gevallen verplicht om BHV’ers te hebben binnen het bedrijf. BHV is niet voor elke werknemer verplicht, maar elke werkgéver is wel verplicht om bedrijfshulpverlening te regelen binnen het bedrijf. Wanneer er geen enkele BHV’er binnen een bedrijf is en er komt een controle van de inspectie, dan worden er flinke boetes uitgedeeld. 

De Rijke Veiligheid geeft BHV opleidingen en herhalingen volgens de richtlijnen van o.a. het NIBHV en het oranje kruis. Tevens kunnen we adviseren over de manier waarop de bedrijfshulpverlening geregeld kan of moet worden binnen uw bedrijf. Vaak begint dit met het opstellen, bijhouden en uitvoeren van de verplichte RI&E, ook daar kunnen we u als werkgever bij helpen, klik hier voor meer info over de RI&E.

De getrainde BHV-er is na de cursus in staat om adequaat te handelen bij calamiteiten binnen uw bedrijf. Het verlenen van eerste hulp, bestrijden van een beginnende brand, ontruimen, beperken van (neven)schade en het alarmeren van de hulpdiensten zijn aspecten die aan bod komen tijdens de BHV-cursus.

Locaties

Wij verzorgen BHV cursussen in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant.